Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Silvana Leka 

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘wij’ staat wordt het bedrijf  van Silvana Leka bedoeld.

Silvana Leka
Raadsliedenstraat 17
4142 BW Leerdam
Kamer van Koophandelnummer 61142336

Contact: info@silvanaleka.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 Alleen ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma van de Silvana Leka Academy. Particulieren die geinteresseerd zijn in een traject kunnen contact opnemen voor een persoonlijk 1 op 1 traject via boven genoemde emailadres. Bij aanmelding moet je een KvK nummer kunnen opgeven.

2.2 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me volledig inzetten, dat je de juiste handvatten krijgt aangereikt om mijn programma met succes te volgen en af te ronden. En sta ik gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. Ik geef aan binnen welke grenzen, tijd en met welke energie. 

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma (eerste livedag) je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@silvanaleka.nl 

Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Indien je besluit om tussentijds wel te stoppen met het programma, ben je verplicht het volledige bedrag van de Zichtbaarheid Business Academy direct te voldoen. 

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling kan in een keer of in 3 of 6 termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht om mijn verplichtingen/deelname trainingsdagen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je weer deelnemen aan de trainingsdagen die gepland staan. 

4.3 Aanbiedingen en prijzen voor deze ronde (start 14 mei 2019 gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s.

Artikel 5 Klachten

5.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

5.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan. 

Artikel 6 Privacy

6.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. 

Artikel 7 Geschillen

7.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

7.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. 

Artikel 8 Wijziging van de voorwaarden

8.1  Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

8.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.