Body & Mind Language

De methodiek Body & Mind Language leert je de vaardigheden om het lichaam in te zetten daar waar het hoofd niet verder komt. Alle ervaringen van een persoon liggen opgeslagen in het geheugen en uiten zich in het lichaamsgeheugen. Patronen en gedragingen worden hiermee zichtbaar. Door te kijken naar houding, beweging en taal en deze met elkaar te verbinden, leer je resultaten te boeken in jouw persoonlijke ontwikkeling. Waarbij alles er mag zijn en alles informatie is. BML leert jou om jouw eigen stagnatie niet te veroordelen, maar het te zien als bron van informatie.*

Door inzichten verandering realiseren

Bij het inzetten van de BML methodiek gebruiken we informatie om te transformeren. Alles mag er zijn. Je leert om op een andere manier te kijken naar de informatie om je heen en in je lijf. De tools geven je de mogelijkheid om sneller en bewuster om te gaan met je gedachten om zo je persoonlijke groei te bevorderen. Diepgewortelde gedragingen kun je leren om te zetten naar daar waar jij wilt zijn. Het lichaam gebruiken we om die transformatie te bewerkstelligen. Stagnaties worden in beweging gebracht, waardoor er ruimte komt voor groei. Er wordt niet alleen gesproken over de mogelijkheid van verandering. Deze verschuiving wordt daadwerkelijk ervaren en beleefd! Naast het verkrijgen van inzicht richt BML zich op het leren uiten van wat er in je leeft. Juist onze uitreiking, het komen tot contact met jezelf en anderen is door teleurtstelling vaak beschadigd. * 

 

* Bron Body & Mind Language Instituut 

Persoonlijke ontwikkeling met BML Zichtbaar online met BML

Hoofdtrainer Silvana Lekatompessij

Silvana is in 2012 afgestudeerd als BML Coach & Trainer en sinsdien actief als Verandercoach. Haar manier van coachen typeert zich als een persoons- of groepsgerichte aanpak waarin ze rust en ruimte creert om te mogen zijn en te mogen veranderen.  Zonder oordeel zet ze jou weer in beweging om persoonlijk te groeien. Haar kracht is dat ze vanaf de zijlijn in optimale verbinding met jou meeloopt en meedenkt in dat wat jij nodig hebt. Zonder in te vullen of eigen aannames te doen wat volgens haar goed zou zijn. Alle informatie laat ze vanuit jou komen en is de keuze aan jou, wat je er mee gaat doen. 

 

Meer over Silvana

Erkend, geaccrediteerd en HBO-niveau

De erkende HBO Beroepsopleiding BML is geacrediteerd en een coach professionalisering. De volledige opleiding bestaat uit drie delen.

Deel 1: BML Basis, Deel 2: BML Coach en Deel 3: BML Trainer. 

Het BML Instituut gaat een verandering door en is op dit moment bezig om nieuwe BML Docenten op te leiden. Hierdoor zal de opleiding beginnend bij  deel 1 vanaf maart 2020 ook beschikbaar zijn bij Silvana Leka. 

 

 

De kracht van BML

  • BML gaat uit van de mogelijkheden van de mens en brengt altijd verruiming, hoe klein ook. 
  • BML beoordeelt een klacht of stagnatie niet als fout of onjuist, maar ziet deze als bron van informatie.
  • BML leidt tot een beter begrip tussen de levensinstelling en de stagnatie. 
  • BML laat niet-geuite emoties en fysieke sensaties uitdrukken. 
  • BML brengt stagnaties in beweging en vergroot het repetoire aan uitingen. 
  • BML draagt bij aan het voller aan kunnen gaan van contact met anderen. 
  • BML geeft woorden aan non verbale aspecten en maakt deze bewust. 
  • BML brengt mensen in contact met hun diepere beweegreden en zielsbehoefte. *

Wil jij aan de slag?

Of heb je een vraag, laat hier even een bericht achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.